Aktualności w systemie niemieckich zasiłków dla obcokrajowców

Rok 2017 szykuje kolejne zmiany w niemieckim prawie. Tym razem dotyczyć one będą przyznawania  zasiłków socjalnych dla obcokrajowców przebywających na terenie Niemiec. Minister Pracy – Andrea Nahles – stworzyła projekt ustawy, który w dużej mierze będzie ograniczał prawo do otrzymywania pomocy socjalnej.

Czynnikiem, który zadecydował o powstaniu takiego projektu miały przede wszystkim zdarzenia z 2014 r., kiedy to mieszkańcy Rumunii i Bułgarii otrzymali możliwość podejmowania pracy na terenie całej Unii Europejskiej. Od tego momentu emigrantom tych nacji zaraz po ich przyjeździe, państwo niemieckie wypłacało zasiłek socjalny na pomoc w utrzymaniu dla osób szukających zatrudnienia. Takie podejście wygenerowało bardzo duże koszty i nowa ustawa ma zapobiec tzw. turystyce zarobkowej i ograniczyć wydatki związane z wypłatami zasiłków. Dane Niemieckiego Urzędu Pracy pokazują, że tylko w styczniu 2016 r. aż 440 tys. obywateli innych krajów otrzymało zasiłki, w tym:

– 92 tys. obywateli z Polski;
– 71 tys. obywateli z Włoch;
– 70 tys. obywateli z Bułgarii;
– 57 tys. obywateli z Rumunii;
– 46 tys. obywateli z Grecji.

Jeśli chodzi o zasiłki dla osób bezrobotnych (Arbeitslosengeld i Hartz IV), w przypadku osób, które nie są pochodzenia niemieckiego, dopiero po pięciu latach pobytu i pracy na terenie Niemiec, będą mogły ubiegać się o takie świadczenie. Według nowego projektu dla nowoprzybyłych obywateli z innych krajów UE przewidziana jest jedynie zapomoga na okres jednego miesiąca, która ma pokryć koszty wyżywienia i noclegu lub powrotu do ojczystego kraju.

Zmiana ma jednak dotyczyć jedynie osób, które nigdy nie pracowały i nie pracują w Niemczech, więc osoby, które w tej chwili mają przyznany zasiłek nie mają powodu do niepokoju, a osoby korzystające z Kindergeld wraz z nowym rokiem, mogą spodziewać się wzrostu otrzymywanej kwoty.

Kindergeld został zwiększony już w dwóch poprzednich latach. W 2015 roku wzrósł o 4 euro na każde dziecko, a w 2016 o kolejne 2 euro. Również w nadchodzącym roku wzrośnie o 2 euro, jednak rząd niemiecki zastrzegł, że kolejna podwyżka nie nastąpi przed 2020 rokiem.

Wysokość zasiłku na lata, za które można wnioskować w 2017 roku kształtuje się następująco:

rok/ dziecko 1. i 2. dziecko 3. dziecko 4. i więcej dzieci
2013 i 2014 184 Euro 190 Euro 215 Euro
2015 188 Euro 194 Euro 219 Euro
2016 190 Euro 196 Euro 221 Euro
2017 192 Euro 198 Euro 223 Euro

Osoby, które mogą ubiegać się o zasiłek to przede wszystkim rodzice dziecka. Jeżeli dziecko nie jest wychowywane przez rodziców, prawo do zasiłku przechodzi na jego opiekunów prawnych, np. rodziców adopcyjnych lub dziadków. Niemiecka Minister Pracy zapowiedziała zwiększenie kontroli zasiłków pod względem zatrudnienia wnioskodawcy na terenie Niemiec.  Kontrole mają dotyczyć przede wszystkim osób, które do tej pory nie składały jeszcze wniosku w Niemieckiej Kasie Rodzinnej.
Warto również pamiętać, że od 2016 roku, aby otrzymywać zasiłek rodzinny konieczne jest posiadanie numeru identyfikacji podatkowej (Steuer Identifikationsnummer). Niemiecka Kasa Rodzinna umożliwiła wnioskodawcom uzupełnienie numeru identyfikacyjnego do końca 2016 roku. Jeżeli jednak taki numer nie został podany, a zasiłek za 2016 rok został wypłacony, możliwe jest, że urząd zwróci się o zwrot wypłaconych środków i wstrzyma zasiłek.

Numer identyfikacji podatkowej można znaleźć na: decyzji podatkowej, dokumencie od pracodawcy lub w liście z nadaniem owego numeru – Zuteilung der Steuer Identifikationsnummer.

Autor: Weronika Janik

Źródła:

–  www.berliner-zeitung.de

–  www.zeit.de

– www.kindergeldinfo.de

– m.bundesregierung.de

– www.netmoms.de

Dodaj komentarz

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię