Belgijski zasiłek rodzinny

Kinderbijslag to przywilej dla osób, które pracowały na terenie Belgii i były objęte tamtejszym ubezpieczeniem społecznym. Wnioskodawcą może być osoba pracująca na terenie Belgii.

Wnioski o ten zasiłek przyjmuje KINDERBIJSLAGFONDS , który jest odpowiednikiem polskiego ROPS. Na terenie Belgii znajduje się wiele oddziałów FONDSU, a podatnicy przypisywany są do nich automatycznie lub przez pracodawcę. Kinderbijslag można pobierać na dzieci własne, adopcyjne lub partnera – w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

Dla grupy wiekowej 0-18 lat zasiłek jest przyznawany bezwarunkowo – do 31 sierpnia roku, w którym dziecko kończy 18 lat. Aby otrzymać zasiłek na dzieci w wieku 18-25 lat powinny one uczyć się lub odbywać staż (17 godzin lekcyjnych w tygodniu również w trybie wieczorowym), ich dochód nie powinien przekraczać 520,08 euro na miesiąc. Ta sam grupa wiekowa, nieucząca się, otrzyma zasiłek (przez kolejne 12 miesięcy) jeśli: nie podlega już obowiązkowi edukacyjnemu, nie jest bezrobotna z własnej woli, jej dochód nie przekracza 520,08 euro miesięcznie, a osoba taka jest zarejestrowana jako bezrobotna w Urzędzie Pracy.

Jaka jest kwota zasiłku?

Podstawowe kwoty zasiłku rodzinnego kształtują się następująco: na pierwsze dziecko można otrzymać 90,28 euro miesięcznie, na drugie dziecko 167,05 euro, na każde kolejne dziecko jest to kwota 249,41 euro. W zależności od sytuacji rodzica możliwie jest otrzymanie dodatku do zasiłku: z tytułu inwalidztwa, w sytuacji gdy rodzic jest emerytem lub od ponad 6 miesięcy pozostaje bez pracy. W tych przypadkach może otrzymać na pierwsze dziecko 98,88 euro miesięcznie, na drugie 28,49 euro i na każde kolejne 5,00 euro. Jeśli rodzic samotnie wychowuje dziecko może liczyć na dodatek w wysokości: 45,96 euro na pierwsze dziecko, 28,49 euro na drugie dziecko i 22,97 euro na każde kolejne.

Dodatek wiekowy – leeftijdsbijslag

Ponadto dzieci po ukończenia 6, 12 i 18 lat otrzymują co miesiąc dodatek wiekowy tzw. leeftijdsbijslag. Kwoty te wahają się od 15,73 euro do 60,93 euro w zależności od wieku – im starsze dziecko, tym większy dodatek. Dzieci corocznie, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w sierpniu dostają również premię szkolną schoolpremie w wysokości od 20 do 110,42 euro. Przysługuje ona grupie wiekowej dzieciom w wieku od 0-24 lat.

Co należy zrobić aby ubiegać się o zasiłek?

Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny należy skompletować odpowiednie dokumenty, między innymi: Formularz AA czyli wniosek składany do urzędu; dokumenty od pracodawcy; decyzję o przyznaniu zasiłku w Polsce, lub odmowy przyznania zasiłku; kopię dowodu osobistego bądź paszportu wnioskodawcy i opiekuna dziecka; unijny akt urodzenia dziecka; unijny akt małżeństwa (jeśli rodzice są po ślubie), zaświadczenie o zameldowaniu; zaświadczenia potwierdzające status osoby bezrobotnej, pobieranie zasiłku, emerytury, renty (wnioskodawca i opiekun); oświadczenie o zarobkach (lub ich braku) opiekuna dziecka. O zasiłek ubiegamy się zawsze w belgijskim FONDS. Zanim instytucja wyda decyzję, prosi polski ROPS o potwierdzenie sytuacji życiowej osoby starającej się o zasiłek. ROPS gromadzi dokumenty, a następnie potwierdza słuszność prawa do zasiłku. W związku z tym ROPS może poprosić osobę ubiegająca się o zasiłek o dodatkowe dokumenty.

Jak długo trzeba czekać?

Czas oczekiwania na zasiłek zależny jest od kilku czynników, m. in. od kompletności dokumentacji, sprawności komunikacji pomiędzy Fondsem i ROPSem oraz szybkości reakcji na prośby przesyłane wnioskodawcy przez te urzędy. Zasiłek rodzinny wypłacany jest co miesiąc. Prawo do zasiłku rodzinnego rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakwalifikowaniu się do zasiłku rodzinnego. Zasiłek jest wypłacany 10-tego następnego miesiąca. Urząd preferuje wypłatę na konto bankowe, ale może też przesłać czek lub wypłacić go za pomocą przekazu pocztowego.

Procedura ubiegania się o Kinderbijslag może wydawać się dość skomplikowana, natomiast kwoty jakie można uzyskać rekompensują ten wysiłek. Jeśli pracujesz lub pracowałeś w Belgii, zgłoś się do nas, a pomożemy Ci uzyskać zasiłek rodzinny na Twoje dzieci. Wypełnij formularz, a my oddzwonimy do Ciebie i udzielimy Ci bezpłatnej informacji.

Magdalena Bukowska

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię