Czy niedopłatę można zamienić na zwrot nadpłaconego podatku?

Warto pamiętać o przywilejach jakie przysługują małżonkom. Jeśli każdy z nich spełnia określone warunki, warto ubiegać się o możliwość wspólnego rozliczenia. Efektem tego, niedopłata podatku może zamienić się w nadpłatę. 

Przed niemieckim urzędem skarbowym istnieją dwa zasadnicze sposoby rozliczenia podatku. Pierwszy z nich to tak zwane indywidualne zeznanie podatkowe, które obowiązuje w przypadku kawalerów, rozwodników lub wdowców. Istnieje również druga możliwość – rozliczenie wspólne, dzięki któremu możesz otrzymać zwrot nadpłaconego podatku.

Zasadnicze pytanie: na czym właściwie polega wspólne rozliczenie i kto może z niego skorzystać? Otóż rozliczenie to dotyczy wszystkich osób, które pozostają w związku małżeńskim. Warto podkreślić, że możliwość rozliczenia istnieje również wtedy gdy tylko jeden z małżonków pracował na terenie Niemiec. Występuje  jednak kilka warunków, które należy spełnić, aby móc uwzględnić współmałżonka w zeznaniu podatkowym. Pierwszym  i najważniejszym z nich jest legalnie zawarty związek małżeński oraz nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Niemiec. Warto przypomnieć kto posiada taki obowiązek: są to głównie osoby, które posiadają meldunek w Niemczech, pracowały na terenie tego kraju dłużej niż 183 dni oraz ich zarobki w Polsce nie przekroczyły 4002 euro. Znaczenie ma również wspólny dochód na terenie Polski, który w przykładowo 2013 roku nie może przekraczać 16 260 euro.

Warto podkreślić, iż niemiecki urząd skarbowy weryfikuje wszystkie informacje dzięki dokumentowi EU/EWR. Jest to dokument, który jest  niezbędny przy składaniu deklaracji podatkowej. Znajdują się na nim informacje dotyczące: daty zawarcia związku małżeńskiego jak i wysokość dochodów jakie oboje małżonkowie osiągnęli w danym roku podatkowym.

Oprócz wspólnego rozliczenia się z podatku z małżonkiem, istnieje także możliwość naliczenia dodatkowych diet, z racji posiadania tzw. podwójnego domostwa. Tego rodzaju dieta  przyznawana jest osobom, które opuściły swoje główne domostwo i wyjechały poza granice kraju w celach stricte zarobkowych. W ten sposób prowadzą tzw. podwójne domostwo. W praktyce oznacza to, że utrzymują i łożą pieniądze na mieszkanie nie tylko w kraju, w którym obecnie pracują, ale także w kraju, w którym pozostawili swoje miejsce zamieszkania. Dzięki tego typu ulgom, zwrot nadpłaconego podatku wzrasta – często nawet o kilkaset euro.

Jakie warunki powinna spełniać osoba, która ubiega się o rozliczenie wspólne? Przy składaniu deklaracji podatkowej wraz ze swoim małżonkiem, niezbędne jest dostarczenie dokumentu EU/EWR. Na dokumencie tym znajdują się dokładne i kompletne dane obojga małżonków. Jeśli wnioskodawca ubiega się o przydzielenie diet z tytułu podwójnego domostwa – powinien posiadać wspólny meldunek ze swoim współmałżonkiem. Jeśli jednak na zaświadczeniu EU/EWR widnieją inne adresy, a mimo to współmałżonkowie mieszkają razem – nic straconego. W takim przypadku warto do deklaracji podatkowej dołączyć zaświadczenie zameldowania.

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię