Czy polski emeryta pracujący za granicą może ubiegać się o zwrot podatku?

Do pracy za granicą wyjeżdżają nie tylko osoby w wieku produkcyjnym od 18 do 64 lat, ale również emeryci. Głównym celem podróży osób starszych są aktualnie Niemcy i Wielka Brytania. Emeryci decydują się na tego typu wyjazd głównie z dwóch powodów: chcą pomóc swoim dzieciom, które wyjechały z kraju kilka lat wcześniej lub udają się tam w celach stricte zarobkowych. Emeryci szukają także lepszej jakości opieki medycznej, a w niektórych przypadkach nawet bogatszej oferty kulturalnej.

Osoby starsze, pobierające świadczenia emerytalne z ZUS oraz pracujące w tym samym czasie za granicą często przelewają pieniądze z kont ZUS na konta zagraniczne. Inna grupa emerytów nie dokonuje takich przelewów i są to najczęściej osoby zatrudnione w krajach Unii Europejskiej krócej, a ich wyjazdy trwają około 2-4 miesięcy. Celem takich wyjazdów jest chęć szybkiego zarobku w możliwie krótkim czasie.

Trudno o statystyki dotyczące liczby emerytów wyjeżdżających. Mało jest również informacji dotyczących zawodów, które wykonują oni poza granicami naszego kraju. Mimo to można skłaniać się ku obserwacjom, że osoby te wykonują prace w rolnictwie, ogrodnictwie, w przedsiębiorstwach hotelarskich i firmach sprzątających. Paradoksalnie, polscy emeryci (szczególnie kobiety pracujące w Niemczech) opiekują się sporadycznie swoimi rówieśnikami zza Odry.

Okazuje się, że osoby, które pracowały za granicą mogą otrzymywać nie tylko polską ale i drugą zagraniczną emeryturę. W roku 2014 ZUS wypłacał już 100 tysięcy zagranicznych emerytur. Aby otrzymać zagraniczną emeryturę musi zostać spełniony następujący warunek: praca powinna być wykonywana na terenie państw członkowskich UE, Islandii, Szwajcarii, Liechtensteinu, Norwegii lub w kraju, z którym Polskę wiąże międzynarodowa umowa traktująca społecznym zabezpieczeniu, takim jak USA, Kanada czy Australia. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, ZUS przygotowuje wymaganą dokumentację dla odpowiedniej instytucji kraju, w którym wykonywana była praca. Zagraniczny odpowiednik ZUS-u po otrzymaniu dokumentacji rozpoczyna procedurę prowadzącą do ustalenia, czy dana osoba jest uprawniona do otrzymania świadczenie emerytalnego. Należy pamiętać, że takie świadczenia przysługują jednocześnie osobom na umowę o pracę jak i osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Emeryci pracujący poza granicami kraju mogą także ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego w zagranicznym urzędzie skarbowym. Rozliczenie takie jest możliwe dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a np. Niemcami.

Warto podkreślić, że emeryt uzyskujący zarobki za granicą, a będący polskim rezydentem jest zobowiązany do rozliczenia, wykazania wszystkich swoich dochodów (zagranicznych i uzyskanych w Polsce) w polskim Urzędzie Skarbowym na zasadach określonych w prawie. Jednym z warunków posiadania nieograniczonego obowiązku podatkowego w danym kraju jest posiadanie miejsca stałego pobytu lub przepracowanie na jego terenie co najmniej 183 dni. Posiadając nieograniczony obowiązek i mając na uwadze kwotę wolną od podatku obowiązującą w danym państwie jest duże prawdopodobieństwo na odzyskanie całej kwoty zapłaconego podatku. Zazwyczaj większy zwrot podatku przysługuje osobom, które rozliczają się wraz z współmałżonkiem, szczególnie jeżeli dochód osiągnięty za granicą przekracza osiem tysięcy euro (w przypadku pracy w Niemczech).

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich pracuje za granicą i chciałby odzyskać nadpłacony tam podatek, wypełnij formularz, a my oddzwonimy do i udzielimy bezpłatnej informacji w kwestii zwrotu.

Autorzy: Patrycja Wasylkowska i Jowita Proszowska

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię