Dodatek wakacyjny w Danii

Każda osoba pracująca w Danii, za każdy przepracowany miesiąc otrzymuje 2,08 dni urlopowych. Po całym przepracowanym roku daje to w sumie 25 dni. Łącznie jest to 5 tygodni urlopu, z czego 3 tygodnie powinny zostać wybrane z sezonie wakacyjnym, który w Belgii trwa od 1 maja do 30 września. Jeśli dana osoba nie przepracowała roku to nabywa prawo tylko do części płatnych dni urlopowych. Wciąż może iść jednak na maksymalnie pięciotygodniowy bezpłatny urlop.

Pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenia na specjalny fundusz pracownika części jego wynagrodzenia. Jest to tzw. Feriekonto, na które przelewane jest 12,5%  wynagrodzenia pracownika (minus 8 %, które przelewane jest na cele socjalne). Na dokumencie od pracodawcy (Lonafregning) jest to tzw. Feriepenge, które zostanie wypłacone na NemKonto pracownika. Dodatek ten jest naliczany narastająco przy każdej wypłacie.

Trzeba pamiętać, że w Danii rok urlopowy różni się od roku podatkowego. Bowiem rok podatkowy jest równy temu kalendarzowemu, a urlopowy trwa od 1 maja do 30 kwietnia następnego roku. Oznacza to, że można użyć dodatku urlopowego wypracowanego pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2014 roku w roku urlopowym od 1 maja 2015 do 30 kwietnia 2016 roku. Fundusze z Feriepenge wpłacane są do ATP (systemu oszczędnościowego) przez duńskiego pracodawcę po zakończeniu roku obrachunkowego. Są one wypłacane kwartalnie, zatem za okres grudzień–styczeń-luty środki Feriepenge powinny być dostępne w połowie/pod koniec marca. Również w marcu następnego roku do pracownika wysyłany jest przez fundusz wakacyjny list z informacją ile pieniędzy zostało zgromadzone na jego funduszu. Na taki list pracownik musi odpowiedzieć wypełniając dolną część pisma, podając termin planowanego urlopu, potwierdzonego przez pracodawcę i odesłać w załączonej kopercie zwrotnej na adres funduszu.

Głównym warunkiem otrzymania tego dodatku jest wykorzystanie wypracowanego przez pracownika urlopu, a data początkowa powinna być w terminie od 1 maja roku urlopowego. Dodatek wakacyjny może również składać się z płatnych wakacji, ekwiwalentu na urlop oraz wypłaceniu należności za niewykorzystane dni urlopowe. Jeśli pracownik ma prawo do płatnego urlopu, otrzyma swoje zwykłe wynagrodzenie w czasie wykorzystania dni urlopowych. Ponadto, ma on prawo do dodatku wakacyjnego w wysokości 1 procentu wynagrodzenia w ciągu roku. Pracownik ma  prawo do wypłaty dodatku wakacyjnego najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Płatny urlop i urlop z uzupełnieniem jest zarządzany przez pracodawcę.

Natomiast kiedy pracownik wypracował dni urlopowe ma prawo do wypłacenia należnej kwoty za niewykorzystany urlop. Jeżeli jednak pracownik nie jest w stanie pójść na urlop może ubiegać się o rekompensatę urlopową bez konieczności jego podejmowania, gdy pracownik:

  • jest na zwolnieniu lekarskim,
  • jest na urlopie macierzyńskim / ojcowskim / urlopie adopcyjnym, ale nie jeżeli jest na urlopie wychowawczym,
  • jest na samozatrudnieniu,
  • zostaje rodzicem pozostającym w domu, sprawującym opiekę nad dzieckiem/dziećmi,
  • odbywa karę pozbawienia wolności w więzieniu lub innym zakładzie zamkniętym,
  • jest zaangażowany w działania wojskowe,
  • nie ma dodatku urlopowego, aby pokryć swoje wakacje z powodu sporu między nim a pracodawcą – pod warunkiem, że złożyli roszczenia przed końcem roku urlopowego,
  • sprawuje opiekę nad bliskim krewnym, który jest chory lub umierający,
  • przez określony czas otrzymywał odszkodowanie za utratę zarobków, płacy lub innego wynagrodzenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Powody takie, jak praca pod silną presją lub zmiany pracy, nie są ważnymi powodami dla uniemożliwienia wzięcia urlopu. Natomiast, jeśli pracownik nie jest w stanie wykorzystać swojego urlopu przed 30-tym września, ma prawo do wynagrodzenia za 15 dni urlopowych, oraz ma prawo do dodatku wakacyjnego za wszelkie pozostałe dni wypracowanego urlopu.

Jeżeli pracownik chce wcześniej opuścić Danię, by wrócić do swojego kraju, to dodatek wakacyjny może otrzymać już w kilka dni po wyjeździe z Dani. Pracownik musi jednak pamiętać o tym, aby wymeldować się w Folkeregister (gminy, w której był zameldowany), wtedy automatycznie powiadamiane jest o tym fakcie FerieKonto. Natomiast do FerieKonto należy wysłać e-mail z imieniem i nazwiskiem, numerem CPR oraz informacjami o numerze konta, danymi banku oraz numerem IBAN i SWIFT (adres e-mail: fk@atp.dk ).

Jeśli pracujesz w Danii i chciałbyś odzyskać swój zwrot podatku, wypełnij formularz, a nasz Konsultant oddzwoni i udzieli Ci bezpłatnej informacji w tej kwestii.

Opracowała: Angelika Szwak

Źródło: lifeindenmark.borger.dk

Dodaj komentarz

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię