Holenderski dodatek TOG na dziecko przewlekle chore lub niepełnosprawne

Przewlekła choroba lub niepełnosprawność dziecka to dramat dla rodziców. Leczenie i stała opieka wiąże się zaś z wysokimi często kosztami. Państwo holenderskie w takich trudnych sytuacjach losowych oferuje wsparcie finansowe – zasiłek TOG. Jak go uzyskać?

Dodatek na dziecko niepełnosprawne TOG (Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen) jest świadczeniem, które ma pomóc rodzicom lub opiekunom w pokryć choćby w części koszty związane z opieką nad dzieckiem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym. O to świadczenie starać się mogą tylko rodzice lub opiekunowie mieszkający w Holandii.

Dodatek TOG jest przyznawany dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat i wynosi ok. 215 euro miesięcznie. Co warto podkreślić, jest to kwota wolna od podatku. Wypłacany jest kwartalnie: w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku każdego roku, wraz z zasiłkiem rodzinnym. Dodatek TOG przysługuje od tego kwartału, w którym rozpoczyna się okres ważności orzeczenia AWBZ (orzeczenia o niepełnosparwności), względnie zaświadczenia ZG (zaświadczenie o obniżonej sprawności sensorycznej). Decydująca jest data początkowa wskazana w orzeczeniu. Jedynie w wyjątkowych przypadkach dodatek TOG przyznawany jest z mocą wsteczną.

Aby wystąpić o wyżej wymieniony dodatek, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.svb.nl/tog. Można go również uzyskać w dziale TOG znajdującym się w oddziale SVB w Roermond.

Beata Chałupka
Euro-Tax.pl

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię