Kindergeld 2016 – obligatoryjny Identifikationsnummer

Początek 2016 roku oznacza dla niemieckich Familienkasse systematyczne kontrole, które mają na celu zapobieganie wypłacania podwójnych zasiłków na jedno dziecko.

Istotnym warunkiem przyznania zasiłku rodzinnego od 01.01.2016 będzie posiadanie numeru identyfikacyjnego (niem. Idendifikationsnummer) zarówno wnioskodawcy jak i dziecka.

Familienkasse w oparciu o zmianę prawa niemieckiego ma prawo dopytywać osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny o numer identyfikacyjny. W przypadku braku takiego numeru Familienkasse ma prawo wstrzymać proces rozpatrywania wniosku o zasiłek rodzinny. Zgodnie z prawem podatkowym, gdy dziecko nie jest objęte obowiązkiem podatkowym i z tego powodu nie posiada numeru identyfikacyjnego, wnioskodawca zobowiązany będzie do podania dodatkowych danych dziecka (np. zagraniczne akta, zagraniczny numer pesel umożliwiające potwierdzenie jego tożsamości). W tej kwestii Familienkasse wyda osobną instrukcję – broszurę informacyjną. Centralny Federalny Urząd Podatkowy w Niemczech od 2008 roku przydziela podatnikom zgodnie z paragrafem § 139a i § 139b AO numer identyfikacji podatkowej w celu ułatwienia ich identyfikacji. Dotyczy to nie tylko osób mieszkających lub zameldowanych na terenie Niemiec ale również osób mieszkających poza granicami Niemiec, które podlegają pod niemiecki system podatkowy.

Numer otrzymuje zatem każda osoba zameldowana na terenie Niemiec oraz osoba mająca w tym kraju obowiązek podatkowy. Osoby, które nie posiadają meldunku, a podjęły sezonową pracę na terenie Niemiec, otrzymują również numer identyfikacji po pierwszym rozliczeniu podatkowym w Niemczech. Numer identyfikacyjny znajduje się na zaświadczeniu o zarobkach (niem. Lohnsteuerbescheinigung) lub na decyzji podatkowej (niem. Einkommensteuerbescheid). Jeśli numer IdNr z różnych przyczyn pozostaje nieznany, należy wypełnić odpowiedni formularz na stronie www.bzst.de (zakładka Steuern National, Steuerliche Identifikationsnummer, Eingabeformular). Można również skorzystać z infolinii (tel. +49 228/406-1240). Informacje o numerze identyfikacyjnym są poufne, dlatego numer zostaje przesłany danej osobie na aktualny adres zameldowania w formie listu. Czas oczekiwania na IdNr to około cztery tygodnie.

W przyszłości Familienkasse będzie korzystać ze specjalnej aplikacji, która będzie udostępniona przez Centralny Federalny Urząd Podatkowy (BZSt) w celu ściągania danych o numerze identyfikacji wnioskodawcy i dziecka. W ten sposób Familienkasse będzie mogło samodzielnie sprawdzić numer poprzez wprowadzenie podstawowych danych jak: imię, nazwisko, data urodzenia oraz dane adresowe. Jeśli informacje o wnioskodawcy będą zgodne, wówczas IdNr zostanie udostępniony Familienkasse. Inne dane są poufne i nie będę widoczne. Według paragrafu § 139b poz. 2 AO informacje w bazie danych mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów podatkowych. Familienkasse mogłoby korzystać z niej tylko w pilnych przypadkach związanych z przyznawaniem zasiłku.

Zatem by uniknąć komplikacji związanych z wprowadzeniem nowej ustawy oraz utrudnień związanych z wypłacaniem zasiłków od 01.01.2016 roku, należy już teraz poinformować Familienkasse o numerze identyfikacyjnym wnioskodawcy jak i dziecka.

Autor: Paulina Łączniak

Źródło:
www.bzst.bund.de

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię