Koniec roku podatkowego w UK

W Wielkiej Brytanii rok podatkowy 2015/2016 kończy się 5 kwietnia. Po tym terminie Polacy pracujący na Wyspach mogą dokonać rozliczenia i ubiegać się o zwrot nadpłaconego tam podatku. W praktyce podatnik powinien spodziewać się korespondencji z brytyjskiego urzędu skarbowego, a także dostarczenia dokumentu P60 od swojego pracodawcy.

Korespondencja urzędowa zawiera szereg cyfr i liter tworząc tzw. kody podatkowe, które dla wielu Polaków są niezrozumiałe. Kod podatkowy tworzy ciąg cyfr oraz litera bądź litery. Cyfry oznaczają kwotę dochodu, którą podatnik może osiągnąć bez płacenia podatku dochodowego od danej kwoty. Przykładem może być kod podatkowy oznaczony jako 1000L. Cyfra 1000 to standardowa kwota wolna od podatku dla podatników urodzonych po 5 kwietnia 1948, która w roku 2014/2015 stanowiła £10.000, podzielona przez 10 . Litera L oznacza, że podatnikowi przysługuje podstawowa kwota wolna od podatku (£10.000). Gdyby L zostało zastąpione przez litery P lub Y oznaczałoby to, że kwota wolna od podatku zwiększa się z uwagi na wiek podatnika (dotyczy osób urodzonych przed lub między 6 kwietnia 1938 a 5 kwietnia 1948). W przypadku, gdy określenie kodu podatkowego wymaga dodatkowych kalkulacji na oznaczenie składa się litera T. NT to kod stosowany w sytuacji, gdy od danego dochodu nie jest odciągany podatek. Jeśli zaś dochód podatnika opodatkowany jest stawką 20% to kod podatkowy oznaczony jest literami BR. Kod ten stosuje się, gdy pracodawca nie ma informacji na temat właściwego kodu jaki ma zostać użyty lub pracownik zatrudniony jest przez więcej niż jednego pracodawcę. W przypadku opodatkowania stawką 40% stosuje się kod z oznaczeniem D0, zaś przy stawce 45% jest to kod D1. Dzięki zastosowaniu kodów podatkowych możliwe jest zwrócenie w kolejnych latach zaległości wynikających ze zbyt niskich zaliczek odciągniętych na poczet podatku dochodowego. W takich sytuacjach stosuje się kod podatkowy oznaczony literą K stawianą przed ciągiem cyfr, a nie na jego końcu jak w kodach wspomnianych powyżej. W przypadku gdy zaliczki na podatek wyliczane i pobierane są wyłącznie od dochodu osiągniętego w skali danego okresu rozliczeniowego (gdy pracownik otrzymuje wypłatę co tydzień lub co miesiąc), a nie w skali całego roku podatkowego stosuje się dodatkowe oznaczenie W1 (pracownik otrzymuje zapłatę co tydzień) lub M1 (wypłaty przekazywane są co miesiąc).

Obowiązujący nas kod podatkowy znajduje się na comiesięcznych odcinkach wypłat, dokumencie P45 lub P60. Zostaje on także wskazany na dokumencie PAYE Coding Notice, który wysyłany jest przez urząd na początku roku podatkowego (lub w jego trakcie) w sytuacji, gdy kod ulega zmianie w czasie trwania roku podatkowego. W przypadku gdy na dokumencie PAYE Coding Notice znajdują się kwoty ujemne oznacza to, że podatnik osiągnął dochód, od którego nie został zapłacony podatek. Zaliczki te zostaną jednak pobrane przez pracodawcę. Takie sytuacje mają miejsce, gdy w poprzednich latach podatkowych pracodawca nie pobrał wystarczających kwot na poczet zaliczek na podatek dochodowy. Aby uniknąć takiej sytuacji należy przeanalizować zaproponowany przez urząd skarbowy kod podatkowy. Jeśli podatnik zgadza się z kodem zaproponowanym w urzędzie to nie ma obowiązku odpowiadać na korespondencję PAYE Coding Notice. Jeśli kod podatkowy jest błędny to należy skontaktować się z urzędem brytyjskim w celu jego korekty. Warto to zrobić, ponieważ dzięki temu można uniknąć późniejszych niedopłat w brytyjskim urzędzie.

P60 – karta podatkowa w Wielkiej Brytanii

Każdy początek roku podatkowego w UK to moment w którym pracodawca powinien wystawić swojemu pracownikowi kartę podatkową – P60. Dokument ten informuje o całkowitym dochodzie osiągniętym przez pracownika w określonym roku podatkowym oraz o kwocie zaliczek na podatek pobranych przez pracodawcę. Pracownik powinien otrzymać go do dnia 31 maja kolejnego roku podatkowego. Należy go zachować, ponieważ stanowi on podstawę umożliwiającą ubieganie się o zwrot nadpłaconego podatku.

Dla podatnika dokumentacja związana z pracą na terenie Wielkiej Brytanii może wydawać się zawiła i niezrozumiała. Warto zatem zaufać specjalistom, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i odpowiednią wiedzę na temat rozliczeń z pracy za granicą. Jeśli otrzymałeś korespondencję z brytyjskiego urzędu skarbowego i jest ona dla Ciebie niezrozumiała, zgłoś się do nas, a my pomożemy Ci przetłumaczyć dokument.

Źródło: www.gov.uk

Małgorzata Oniszczuk

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię