Poprawność danych w norweskiej deklaracji podatkowej

Zasadniczo zeznanie podatkowe za pracę w Norwegii należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku zatrudnienia, jednak bez konsekwencji dla podatnika można to uczynić do końca maja. Możliwe jest sporządzenie korekty za 3 lata wstecz czyli za rok 2012, 2013 i 2014.

W przypadku gdy podatnik sam nie złoży deklaracji podatkowej w celu rozliczenia się, Urząd rozliczy go automatycznie bez przysługujących mu ulg i odpisów. W tej sytuacji podatnik może otrzymać niższy zwrot lub niedopłatę, a urząd może doliczyć karę, która wynosi 30% należnego podatku.
Warto wiedzieć, że w Norwegii obowiązują przepisy prawne, dotyczące obowiązku podawania prawidłowych danych podczas ubiegania się o zwrot podatku. Przepisy te również dokładnie określają konsekwencje wynikające z podania błędnych lub niekompletnych informacji.

Jeżeli otrzymałeś automatyczne rozliczenie z urzędu, ważne jest sprawdzenie decyzji oraz zweryfikowanie umieszczonych w niej danych. Obowiązek zgłaszania zmian ciąży na podatniku i niedopełnienie tego może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Zgodnie z informacją, znajdującą się w Norwegian Tax Assessment Act, za składanie niepoprawnych lub niekompletnych deklaracji, podatnikowi grozi kara, która naliczona jest jako 30% zapłaconego podatku.

Warto więc w tej kwestii zaufać specjalistom dzięki czemu można mieć pewność, że deklaracja została poprawnie zgłoszona.

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię