Program Rodzina 500 plus a niemiecki zasiłek Kindergeld

Wypłaty wszelkich świadczeń rodzinnych wypłacanych w państwach członkowskich  UE, EOG lub Szwajcarii podlegają pod koordynację systemów zabezpieczenia społecznego. Program 500 plus również jest wpisany w politykę koordynacji świadczeń, w związku z tym pobieranie tego zasiłku w Polsce ma wpływ na wysokość zasiłku wypłacanego u naszych zachodnich sąsiadów.

Świadczenia rodzinne w myśl powyższego wypłacane są w określonej kolejności:

 1. Pierwszeństwo w wypłacie świadczeń ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa: np. gdy Małżonek pracuje w Niemczech, współmałżonek nie pracuje – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy.
 2. Jeżeli działalność zawodowa wykonywana jest w dwóch różnych krajach pierwszeństwo ma to państwo, w którym mieszkają dzieci.
  Małżonek pracuje w Niemczech, współmałżonek pracuje w Polsce, dzieci mieszkają w Polsce – pierwszeństwo wypłaty świadczeń ma Polska.
  Małżonek pracuje w Niemczech, współmałżonek pracuje w Polsce, dzieci mieszkają w Niemczech – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy.
  Oboje małżonków pracuje w Niemczech – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy.
 3. W przypadku wypłaty świadczeń z Państwa z pierwszeństwem można otrzymać w drugim państwie tzw. dodatek dyferencyjny.
  Korzystając z programu 500 plus otrzymamy w Niemczech kwotę wynikającą ze stawek niemieckich pomniejszonych o polskie świadczenie.
  W przypadku pobierania Kindergeld nie otrzymamy w Polsce dodatku deferencyjnego, ponieważ świadczenie w Polsce jest niższe niż świadczenie niemieckie.

Stawki na świadczenie wychowawcze w Polsce oraz Kindergeld w Niemczech w roku 2016, a dodatek dyferencyjny:

tabelka

Upraszczając:  w przypadku pobierania świadczenia w Polsce nadal mamy prawo do ubiegania się o Kindergeld w Niemczech. Wnioskować można wówczas o kwotę wynikającą ze stawek obowiązujących w Niemczech pomniejszoną o świadczenie wypłacone w Polsce. Ważne, aby pamiętać, w którym państwie powinien zostać złożony niosek w pierwszej kolejności – co zawsze jest uzależnione od aktualnej sytuacji zawodowej i rodzinnej wnioskodawcy.

O tym, kto może ubiegać się o Kindergeld w Niemczech pisaliśmy na naszym blogu tutaj. Sytuację rodzinną i zawodową mogą zweryfikować również nasi Konsultanci – w tym celu należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny pod artykułem.

Źródła:

https://www.mpips.gov.pl

http://www.program500plus.pl/

www.arbeitsagentur.de

Dodaj komentarz

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię