Niemiecki PIT za rok 2015

Nowy rok to czas rozliczeń podatkowych za poprzedni rok i wcześniejsze lata pracy. Wielu Polaków pracujących na terenie Niemiec zastanawia się czy ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej, jakie dokumenty są do tego potrzebne i czy istnieje możliwość odzyskania 100% podatku. W poniższym artykule  wyjaśniamy kwestie związane dotyczące rozliczenia z niemieckim fiskusem.

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech

Zgodnie z niemieckim prawem podatkowym istnieje kilka podstawowych sytuacji w których występuje obowiązek rozliczenia się przed niemieckim US. Pierwszy z nich dotyczy osób, które otrzymają wezwanie do rozliczenia z niemieckiego fiskusa. Wezwanie to nosi nazwę – Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärung.

Obowiązek rozliczenia występuje w momencie, gdy podatnik uzyskuje dochody, od których nie jest odprowadzany podatek. Przykładem takich dochodów może być dochód z tytułu ubezpieczenia emerytalnego. Gdy oboje małżonków podejmowało pracę na terenie Niemiec, a jedno z nich ma III klasę podatkową, drugie zaś V lub VI – oboje mają obowiązek obligatoryjnego rozliczenia z US w Niemczech. Tak samo w przypadku gdy jedno z małżonków ma III klasę podatkową, a drugie przebywało poza granicami Niemiec.

Obowiązek rozliczenia istnieje również w przypadku osób, które w danym roku podatkowym rozwiodły się lub w przypadku śmierci jednego z małżonków. Warto podkreślić, że obowiązek rozliczenia występuje również w momencie gdy pracodawca uwzględnił pracownikowi wyższą niż zwykle kwotę wolną od podatku za dojazdy między miejscem zamieszkania a miejscem pracy lub gdy zarobki na terenie Niemiec wyniosły w konkretnym roku więcej niż 10.700 euro (20.200 euro w przypadku małżonków). Podobnie jest gdy zarobki z pracy niesamodzielnej w Niemczech w 2015 roku wyniosły powyżej 8 472 euro, a nie został od nich potrącony podatek. Nie wolno zapominać o osobach, które prowadzą Gewerbe – one mają bezwzględny obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej.

Obowiązki podatkowe w Niemczech

W Niemczech istnieją dwa rodzaje obowiązku podatkowego: nieograniczony i ograniczony.. W pierwszym z nich opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody podatnika, które uzyskał w danym roku podatkowym. Potocznie nazywa się je „dochodami światowymi” a to dlatego, że są one uzyskane w krajach, w których dotychczas pracował. Jakie warunki należy spełniać aby zakwalifikować się to tej formy podatkowej? Po pierwsze należy posiadać zameldowanie lub stałe miejsce zamieszkania i ośrodka interesów życiowych na terenie Niemiec. Drugi warunek mówi o tym, że nieograniczonemu podatkowemu należą osoby, które przepracowały w Niemczech co najmniej 183 dni w ciągu danego roku podatkowego i 90% sumy ich zarobków z innych krajów stanowi dochód z Niemiec. Należy pamiętać, że w tym przypadku dochody z innych krajów nie mogą przekroczyć sumy 4236 euro w 2015 roku.

Drugi, czyli ograniczony obowiązek podatkowy powstaje w sytuacji gdy dochody podatnika przekraczają kwotę ponad 17 tysięcy złotych (34 tys. w przypadku małżonków), bądź w przypadku gdy podatnik przepracował w Niemczech mniej niż 183 dni oraz jego polskie dochody przekroczyły 4236 euro w 2015r.

Czy mogę odzyskać cały podatek?

Jako firma pośrednicząca w zwrocie podatku, często spotykamy się z zapytaniem „Czy mogę odzyskać 100% nadpłaconego podatku za pracę w Niemczech?”. Zawsze informujemy Klientów, że istnieje taka możliwość.  Wszystko zależy jednak od tzw. kwoty wolnej. W roku 2013 kwota wolna od podatku wynosiła 8 004 euro, a w roku 2014 była to suma 8 354 euro. W ubiegłym roku 2015 kwota wolna od podatku wynosiła 8 472 euro. W praktyce oznacza to, że jeśli w danym roku  podatkowym niemiecki dochód nie przekroczył wyżej wymienionych kwot istnieje możliwość odzyskania całości odprowadzonego podatku. Nasza firma stosuje odpowiednie ulgi w rozliczeniu dzięki czemu można odzyskać 100% zapłaconego podatku, nawet jeśli zarobki przekroczyły kwotę wolną od podatku! Dzięki szerokiej wiedzy i uprawnieniom Steuerberatera Euro-Tax.pl może zagwarantować najwyższe dozwolone prawem zwroty podatku.

W kolejnej części artykułu przypomnimy kwestie związane z dokumentacją potrzebną do rozliczenia. Zwrócimy również uwagę kto upoważniony jest do wykonywania legalnych i bezpiecznych rozliczeń podatkowych.

Dodaj komentarz

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię