Tax Credits czyli dodatek do pensji

Osoby, które pracowały w Wielkiej Brytanii coraz częściej otrzymują pismo z brytyjskiego urzędu skarbowego, które przypomina o konieczności zwrotu nadpłaconych środków z tzw. Tax Credits. Tax Credits to nic innego jak dodatki do pensji przyznawane osobom spełniającym odpowiednie kryteria zdefiniowane przez brytyjski urząd skarbowy. Wyróżnia się: Working Tax Credit czyli dodatek do niskiej pensji oraz Child Tax Credit , który stanowi dodatek na dziecko.

Brytyjski urząd skarbowy wypłaca zbyt duże dodatki w sytuacji gdy podatnik nie poinformuje odpowiedniej instytucji o zmianie swoich warunków życiowych, poda błędne informacje przy ubieganiu się o dodatki lub nie dotrzyma terminu odnowienia pobierania dodatków. Warto również wspomnieć, że zgodnie z brytyjskim systemem wypłaty środków, Tax Credits trafiają w pierwszej kolejności do podatnika, a dopiero później sprawdza się czy wypłacona kwota była prawidłowa.

Nadpłacone dodatki urząd może odzyskać praktycznie na różne sposoby. Jednym z nich może być pobieranie ustalonej kwoty z otrzymywanych Tax Credits, żądanie zapłaty całości z góry, dostosowując kod podatkowy podatnika do jego sytuacji lub rozkładając nadpłatę na raty . W zależności od indywidualnych ustaleń podatnika z urzędem, zaległa kwota może zostać wpłacona w ciągu 30 dni od wezwania do zapłaty lub podzielona na 12 rat (lub więcej, jeśli zajdzie taka konieczność). Obniżenie kwoty wypłacanych Tax Credits w celu zwrotu nadpłaconych środków do urzędu brytyjskiego możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy dotyczy danego wniosku. Jeśli okres wypłaty środków z danego okresu dobiega końca, a podatnik na nowo składa wniosek o dalsze Tax Credits, urząd będzie domagał się całkowitej spłaty powstałego zadłużenia.

Jeśli uważasz, że urzędowa decyzja dotycząca konieczności zwrotu części przyznanych dodatków jest nieprawidłowa to masz 30 dni na zgłoszenie swoich uwag. Uwagi zgłoszone po tym terminie mogą zostać uznane, jednakże muszą zawierać wytłumaczenie powodu opóźnienia. Reklamację złożyć można na dwa sposoby: odsyłając odpowiedni formularz dostępny na stronie urzędu lub wysyłając list. W treści listu powinien znajdować się numer National Insurance, informacja o potencjalnych błędach w decyzji urzędu owocujących nadpłatą dodatków, data decyzji, którą reklamujesz.

Odzyskaniem nadpłaconych środków zajmuje się dział Debt Management and Banking lub prywatne firmy nominowane przez urząd do windykacji podatników. Lista takich firm znajduje się na oficjalnej stronie urzędu brytyjskiego i w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty od jednej z nich zaległą kwotę zwrócić należy do firmy, od której wezwanie zostało doręczone.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawdziwości takiego pisma to zachęcamy do zapoznania się z wykazem firm windykacyjnych udostępnionym na stronie urzędu. Jednocześnie informujemy, że pisma z wezwaniem do zapłaty nie należy lekceważyć. W skrajnych przypadkach urząd może zdecydować się na skierowanie sprawy do sądu lub licytację własności podatnika.

Małgorzata Oniszczuk

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię