Termin złożenia PIT36 za rok 2015 wraz z załącznikiem PIT/ ZG upływa 02.05.2016

Kto i kiedy musi się rozliczyć przed polską skarbówką regulują polska ustawa o PIT oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które przewidują dwie metody:

A) Metoda odliczenia ( zaliczenia ) proporcjonalnego oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Metodę tę stosuje się m.in. dla dochodów osiągniętych w roku 2015 w Belgii, Holandii i Stanach Zjednoczonych. Przy zastosowaniu tej metody obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granicą istnieje zawsze, bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody opodatkowane w Polsce. Metoda ta uznawana jest za mniej korzystną dla podatnika.

Zatem jeżeli osiągnęli Państwo dochód na terenie Belgii, Holandii lub USA w 2015 r.–  termin rozliczenia tych dochodów w polskim urzędzie skarbowym upływa 02.05.2016 i rozliczenie jest obowiązkowe.

B) Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – podlegającego opodatkowaniu w Polsce – ustala się indywidualną stopę procentową podatku, właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Metodę wyłączenia z progresją przewidują m.in. umowy zawarte z: Austrią, Danią, Irlandią, Niemcami, Norwegią, Szwecją, Wielką Brytanią i Irlandią Północną.

W przypadku pracy w tych krajach podatnik nie ma obowiązku złożenia zeznania w Polsce, oprócz pewnych wyjątków:

  1. Osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce,
  2. Będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
  3. Niejako obowiązek rozliczenia spoczywa również na podatnikach, którzy zamierzają rozliczyć się z zagranicznym urzędem skarbowym. Zazwyczaj urzędy te wymagają dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego osiągnięty dochód w kraju rezydencji podatkowej, które nie może zostać wystawione bez złożenia PIT36 wraz z załącznikiem. Tak więc polskie prawo nie wymaga złożenia zeznania, jeżeli nie został osiągnięty dochód w Polsce lub kraju stosującym metodę proporcjonalnego odliczenia ale często jest to konieczne, jeżeli chcemy rozliczyć się za granicą.

A zatem jeżeli osiągnęli Państwo dochód w Austrii, Danii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, oraz dotyczy Państwa  warunek 1 i/lub 2 mają Państwo obowiązek rozliczenia do 02.05.2016.

Spóźniliśmy się – co teraz?

Mimo że zeznanie złożone po terminie jest ważne, a urząd nie ma prawa odmówić jego przyjęcia, podatnik powinien liczyć się z konsekwencjami karnymi skarbowymi, w tym karze grzywny za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Prawo daje jednak możliwość uniknięcia kary za nieterminowe złożenie zeznania rocznego. Należy wówczas jak najszybciej powiadomić urząd w postaci czynnego żalu o niezłożonym przez nas w terminie zeznaniu podatkowym, zanim sam urząd zorientuje się, że dokumentów od nas nie ma, po czym uregulować należny podatek. Prawidłowo złożony czynny żal uwalnia od odpowiedzialności karnej.

W celu sprawnego przeprowadzenia kompleksowej procedury rozliczenia przed zagranicznymi urzędami, nasza firma sporządza dla Państwa również deklaracje PIT36 wraz z właściwymi załącznikami. Nie przyjmujemy już zleceń, w których PIT nie może zostać wykonany w terminie, czyli do 02.05.2016.

Nadal możemy jednak pomóc w rozliczeniu przed polskim urzędem, łącznie z przygotowaniem dla Państwa czynnego żalu w przypadku zeznań składanych po terminie.

Dodaj komentarz

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię