Wezwania do rozliczenia z Belgii za rok 2014

W tym tygodniu otrzymaliśmy z belgijskiego Urzędu Skarbowego kilkaset form dla naszych Klientów. Termin do którego należy odesłać formy upływa 26.11.2015.

Przypominamy, że zgodnie z belgijską Ustawą WIB 92 rozliczenie w Belgii jest obowiązkowe. W praktyce oznacza to, iż każda osoba, pracująca na terenie tego kraju musi dokonać rozliczenia z belgijskim US niezależnie od tego czy przysługiwać będzie zwrot podatku czy też niedopłata, którą trzeba będzie uregulować.

Artykuł 305, WIB 92 stanowi o tym, że podatnicy, którzy nie są rezydentami mają obowiązek każdego roku złożyć deklarację w terminie podanym przez urząd na otrzymanej deklaracji podatkowej. Ponadto artykuł 308, WIB 92 traktuje o tym, że podatnicy, którzy nie otrzymali deklaracji muszą samodzielnie taki dokument zamówić w urzędzie do którego podlegają.

Jeżeli do tej pory nie otrzymali Państwo wyżej wymienionego wezwania prosimy o pilny kontakt z naszymi Konsultantami, którzy udzielą dokładnych informacji na temat tej procedury. Nie wywiązanie się z obowiązku rozliczenia może nieść za sobą nieprzyjemnie konsekwencje. Urząd ma prawo do rozliczenia podatnika na zasadzie ex officio. Najczęściej jest to decyzja na podstawie danych, jakie posiada Urząd bez uwzględnienia żadnych ulg, które w większości przypadków przysługują podatnikom. Dodatkowo US może nałożyć kary na podatnika, który nie dokonał rozliczenia. Aktualnie wynoszą one:

• drugie naruszenie terminu kara 50 euro;
• trzecie naruszenie terminu kara 125 euro;
• czwarte naruszenie terminu kara 250 euro;
• za piąte i każde kolejne kara 625 euro.

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię