Zmiany w Kindergeld: Identifikationsnummer – pytania i odpowiedzi (cz.2)

Przedstawiamy drugą część artykułu dotyczącą noworocznych zmian w uzyskiwaniu zasiłku rodzinnego Kindergeld w Niemczech. 

Czy Idendifikationsnummer dziecka urodzonego przed 01.01.2016 również jest wymagane? (przyp. mowa o dzieciach zameldowanych i na stałe zamieszkujących na terenie Niemiec).

Tak. Reguła dotyczy wszystkich dzieci niezależnie od roku urodzenia.

Numery identyfikacyjne zostały wprowadzone dopiero w 2008 roku. Czy muszę również podać IdNr dziecka urodzonego przed rokiem 2008? (przyp. mowa jest o dzieciach zameldowanych i na stałe zamieszkujących na terenie Niemiec.)

Tak. IdNr otrzymują wszystkie osoby, które mieszkają lub są zameldowane na terenie Niemiec, a także osoby mieszkające poza granicami Niemiec, które podlegają pod niemiecki system podatkowy.

Co w przypadku kiedy urodziło się dziecko i nie posiada jeszcze IdNr? (przyp. mowa jest o dziecku zameldowanym i na stałe zamieszkującym na terenie Niemiec)

W tym przypadku należy poczekać na IdNr dziecka z Bundeszentralamt für Steuern. Po otrzymaniu numeru należy złożyć wniosek na nowo narodzone dziecko.

Czy powinienem powiadomić Familienkasse o IdNr skoro w poprzednim wniosku podałem taki numer?

Nie. Jeśli już raz podałeś IdNr to od 01.01.2016 nic się dla Ciebie nie zmieni.

Moje dziecko mieszka na terenie Polski i nie posiada IdNr, co muszę zrobić?

Nadal możesz wnioskować o Kindergeld na swoje dziecko. IdNr dziecka jest obligatoryjny w przypadku, gdy dziecko jest zameldowane i na stałe mieszka na terenie Niemiec. Dzieci mieszkające w UE – a w naszym przypadku w Polsce – zazwyczaj nie posiadają IdNr. Według prawa podatkowego dziecko, które nie jest objęte obowiązkiem podatkowym  tym samym nie posiada numeru. W tej sytuacji będzie potrzebny tylko akt jego urodzenia oraz pesel.

Zatem by uniknąć komplikacji związanych z wprowadzeniem nowej ustawy oraz utrudnień związanych z wypłacaniem zasiłków od 01.01.2016 roku należy już teraz poinformować właściwy urząd o IdNr wnioskodawcy i dziecka (jeśli mieszka na terenie Niemiec).

Pamiętaj, że pracując i przebywając na terenie Niemiec powyżej 3 miesięcy  masz obowiązek meldunku. 1 listopada 2015 roku w Niemczech weszła w życie nowa federalna ustawa medlunkowa (Bundesmeldegesetz). Nowa ustawa ma chronić obywateli Niemiec i zapobiec meldowaniu się osób  takich jak np. przestępców pod adresami, pod którymi faktycznie nie mieszkają. Oznacza to, że wszelkie formalności związane z zameldowaniem i wymeldowaniem muszą być załatwione  w tzw. biurze meldukowym (Meldeamt) w ciągu 2 tygodni (§19, Abs. 1, §17 Abs. 1 i Abs. 2 BMG). Zarówno zameldowanie jak i wymeldowanie może być załatwione dopiero po dostarczeniu zaświadczenia od wynajmującego (Wohnungsgeberbestätigung). Pamiętaj, że przeprowadzając się z powrotem do ojczystego kraju masz również obowiązek wymeldowania się i dostarczenia w biurze meldunkowym owego zaświadczenia od wynajmującego (zaświadczenie o zameldowaniu/wymeldowaniu). Zarówno wynajmujący jak i najemcy, którzy nie zastosują się do nowej ustawy muszą liczyć się z grzywną w wysokości do 1.000 Euro. Ponadto ustawa wyraźnie zakazuje wystawiania zaświadczenia o zameldowaniu, jeśli rzeczywiście takie wprowadzenie nie ma miejsca. W takich przypadkach grzywna sięga nawet do 50.000 Euro.

Autor: Paulina Łączniak

źródło: www.bzst.de

Dodaj komentarz

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię