Zmiany w przyznawaniu zasiłku Kindergeld

Początek roku wiąże się z wieloma zmianami na tle prawnym i urzędowym. Corocznie władze nakładają na obywateli nowe wymagania, które należy spełnić, aby otrzymać różnego rodzaju świadczenia. Oprócz tego, zmieniają się także sposoby wypłacania niektórych świadczeń. W tym roku zmiany te dotyczą również świadczenia rodzinnego w Niemczech – Kindergeld.

Najważniejsza zmiana – terminowość wypłaty zasiłku

W 2015 roku najważniejszą zmianą, która dotyczy zasiłku Kindergeld jest zmiana dotycząca terminowości wypłacania świadczenia. Zasiłek wypłacany jest raz w miesiącu osobie, która uprawniona jest do jego otrzymywania. Termin wypłacania Kindergeld będzie zależny od przydzielonego numeru zasiłkowego czyli Kindergeldnummer. Numer ten można znaleźć na korespondencji z niemieckiego Famielienkasse. Należy pamiętać, że o terminie wypłaty decyduje jego ostatnia cyfra. Na początku miesiąca realizowane są przelewy dla osób, których Kindergeldnummer zakończony jest cyfrą”0″ oraz „1”, w drugim i trzecim tygodniu od „2” do „7”, a pod koniec miesiąca dla wszystkich tych, których ostatnią cyfrą numeru jest „8” oraz „9”. W praktyce wygląda to następująco: osoba z numerem 001FK125691 otrzyma wypłatę zasiłku na początku miesiąca, natomiast dla osoby posiadającej numer 001FK125639 pieniądze zostaną wypłacone w ostatnim tygodniu miesiąca. Dokładny plan wypłat zaplanowanych na 2015 rok dostępny jest pod adresem:

http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mta0/~edisp/l6019022dstbai422684.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI422687

Więcej formalności?

Wnioskodawcy z krajów UE, a więc także z Polski, muszą liczyć się z tym, że składanie wniosków o Kindergeld będzie bardziej czasochłonne i będzie wymagało większych formalności. Wynika to z dokładniejszej weryfikacji wniosków, ale korzyścią z tego będzie zwiększenie kwoty zasiłku w 2016 roku.

Czym spowodowany jest ten wzrost biurokracji?

Większy nacisk na formalności związany jest głównie z dużą liczbą wnioskodawców pochodzących z poza kraju oraz związanych z tym licznych nadużyć. Rząd Niemiecki w celu ich ograniczenia, zdecydował się na wprowadzenie w życie nowych wymogów, które obowiązywać będą od 2016 roku. Jednym z nich jest podanie wraz z wnioskiem niemieckiego Numeru Identyfikacji Podatkowej (Steuer-Identifikations-Nummer.) Numer ten nadawany jest osobom, które posiadają zameldowanie na terenie Niemiec. Jeśli wnioskodawca nie posiada tego numeru – nie ma prawa do pobierania zasiłku Kindergeld.

Gdzie można znaleźć Numer Identyfikacji Podatkowej?

Numer ten znajduje się na dokumencie, świadczącym o jego przydzieleniu. Wydawany jest przez Centralny Urząd Federalny (Bundeszentralamt für Steuern). Inne dokumenty, zawierające Numer Identyfikacji Podatkowej to:
– decyzji podatkowa (Einkommensteuerbescheid);
– niemiecki PIT (Lohnsteuerbescheinigung);
– karta podatkowa (Lohnsteuerkarte znajdująca się u pracodawcy).

Podanie Numeru Identyfikacji Podatkowej ma na celu wykluczenie wnioskodawców, którzy nie są zameldowani na terenie Niemiec, a mimo to chcą uzyskać Kindergeld. Rząd Niemiec chce również uniknąć wielokrotnego wypłacania zasiłku na dane dziecko. Zasiłek rodzinny Kindergeld będzie wypłacany obywatelom Polski, którzy pracują i płacą podatki na terenie Niemiec. W praktyce dochodziło do przypadków, w których zasiłek wędrował do rąk polskiej rodziny, której żaden z członków faktycznie nie mieszkał na terenie Niemiec. Efektem tego, kwota zasiłku zamiast pozostać w granicach państwa niemieckiego, była wydawana na terenie Polski.

Wzrostu zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny Kindergeld już w 2014 roku miał być wyższy w skali miesiąca o 35 euro na każde dziecko. Ze względu na zbyt dużą liczbę wniosków, zwłaszcza tych składanych przez obywateli innych państw, Rząd Niemiecki zdecydował się na wstrzymanie decyzji o podwyżkach. Wzrost zasiłku planowany jest na rok 2016, poprzedza go wprowadzenie nowych wymogów oraz zmniejszenie liczby osób uprawnionych do otrzymania tego świadczenia. Dokładna kwota podwyżki nie jest jeszcze znana. Obecnie wysokość zasiłku nie ulega zmianie – wynosi 184 euro na pierwsze i drugie dziecko, 190 euro na trzecie oraz 215 euro na każde następne dziecko.

Pomimo tego, że uzyskanie prawa do zasiłku rodzinnego w Niemczech będzie dużo bardziej czasochłonne i bardziej skompilowane niż dotychczas, warto zdobyć potrzebne dokumenty, aby otrzymać większą kwotę Kindergeld.

Źródła:
www.arbeitsagentur.de
dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/025/1802581.pdf
www.spiegel.de/politik/deutschland/kindergeld-soll-nach-plaenen-der-grossen-koalition-erst-2016-steigen-a-957932.html

Weronika Żygulska

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię