Zorgtoeslag za rok 2015

W styczniu 2006 roku weszła w życie ustawa o  ubezpieczeniach zdrowotnych. Ustawa ta określa obowiązek wykupienia pakietu ubezpieczenia zdrowotnego przez każdą osobę pracującą na terenie Holandii.

Pakiet ten obejmuje podstawowy zakres usług medycznych, a koszt takiego ubezpieczenia może sięgać 150 – 200 EUR miesięcznie. Pakiet ten najczęściej wykupuje pracodawca. W celu tzw. Rekompensaty poniesionych na ten cel kosztów, pracownik ma prawo ubiegać się o miesięczny dodatek do tego ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii – Zorgtoeslag.

Procedura nie wymaga kompletowania dużej ilości dokumentów od wnioskodawcy. Aby starać się o Zorgtoeslag potrzebny jest:

– numer SOFI [inaczej BSN] czyli holenderski numer podatkowy;

– dokument typu salaris lub jaaropgave, potwierdzający dochody w Holandii w konkretnym roku podatkowym;

– polisa ubezpieczeniowa lub karta ubezpieczeniowa.

Po otrzymaniu decyzji w sprawie przyznania dodatku zdrowotnego Urząd przelewa środki z tytułu przyznanego dodatku. Istnieją na to dwa sposoby:

  • wypłata środków w systemie ratalnym, gdzie co miesiąc Urząd przelewa środki pieniężne,
  • jednorazowa wypłata całej kwoty dodatku po zakończeniu roku podatkowego, za który ubiegamy się o Zorgtoeslag.

Istnieje możliwość uzyskania dodatku zdrowotnego Zortoeslag dla współmałżonków. Wymagane jest tutaj, aby osoba będąca dla nas partnerem  fiskalnym również opłacała ubezpieczenie zdrowotne na terenie Holandii. W takim przypadku dodatek do ubezpieczenia wypłacany jest w jednej zsumowanej kwocie.

Aktualnie można ubiegać się o dodatek Zorgtoeslag za rok 2015 oraz 2016. Należy jednak pamiętać, że wnioski na dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego za rok 2015 będą przyjmowane tylko do 01.09.2016.

Miesięczna kwota dodatku zdrowotnego za rok 2015 wynosi 78 EUR miesięcznie i może być odpowiednio pomniejszona, jeżeli roczny dochód osoby wnioskującej przekroczył 27 012 EUR.

Z dniem 01.01.2016 stawki Zorgtoeslag uległy kolejnej podwyżce. Aktualne kwoty znajdują się na oficjalnej stronie Belastingdienst:

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/zorgtoeslag_2016/voorwaarden_2016/inkomen/bedragen_per_maand

Jeśli masz dodatkowe pytania w kwestii uzyskania dodatku do ubezpieczeni zdrowotnego z Holandii, wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i udzielimy szczegółowej informacji w tej kwestii.

Dodaj komentarz

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię