Zwrot podatku z Austrii w pigułce

Każdy kto legalnie pracował na terenie Austrii, a jego dochody światowe nie przekroczyły 11 tys. euro może ubiegać się o zwrot nadpłaconego tam podatku. Osoby, które przepracowały w Austrii ponad 183 dni mogą ubiegać się o zwrot podatku bez względu na ich dochód z zagranicy. Podatek z Austrii można odzyskać za okres do 5 lat wstecz, a dokumentem, który umożliwia ten proces jest odpowiednik polskiej karty podatkowej czyli Lohnzettel.

Kto ma obowiązek rozliczenia się w austriackim urzędzie?

Obowiązek rozliczenia się w Austrii mają przede wszystkim osoby, które posiadają lub posiadały zameldowane na terenie tego kraju, ich dochód roczny przekroczył 11 tys. euro i miały one nieograniczony obowiązek podatkowy. Rozliczenia muszą dokonać również osoby, które w ciągu jednego roku podatkowego miały więcej niż jednego pracodawcę. Polacy, którzy otrzymali z austriackiego urzędu skarbowego wezwanie do rozliczenia także mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 września roku następnego. Na przełomie stycznia/lutego urząd udostępnia na swojej stronie internetowej (www.bmf.gv.at) formularze, które są niezbędne do rozliczenia.
Osoby z ograniczonym obowiązkiem podatkowym nie mają obowiązku rozliczenia. W takich sytuacjach deklaracja podatkowa jest zazwyczaj odrzucana, ale podatnik nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Zeznanie podatkowe można składać do 5 lat wstecz, co znaczy, że w tym roku podatnik może starać o zwrot za rok 2010.

Kto jest rezydentem w Austrii?

Obowiązek rozliczenia w Austrii mają również osoby posiadające status rezydenta. Zgodnie z austriackim prawem podatkowym, rezydentem jest osoba, która przepracowała w Austrii okres ponad pół roku jednym ciągiem lub gdy jej dochody w tym kraju wynoszą 90% całego dochodu rocznego.

Potrzebne dokumenty

Dokumentem umożliwiającym rozliczenie się z podatku jest Lohnzettel (L16) uzyskany przez podatnika od pracodawcy. Każdy pracodawca ma obowiązek wystawienia L16 do końca lutego w formie papierowej lub do końca stycznia w formie elektronicznej i przesłanie tego dokumentu do urzędu skarbowego lub instytucji ubezpieczenia społecznego. Każdy pracownik ma prawo do zażądania wystawienia kopii takiego dokumentu, a dodatkowo ma obowiązek odebrania takiego dokumentu po zakończeniu pracy u danego pracodawcy.

Co w sytuacji kiedy pracodawca nie wystawił Lohnzettel?

Pomimo tego, że każdy austriacki pracodawca ma obowiązek wystawienia na koniec roku podatkowego swoim pracownikom zaświadczenia o uzyskanych przez nich dochodach to niestety nie zawsze się z tego wywiązuje. Nasi Specjaliści mogą skontaktować się z Twoim pracodawcą i uzyskać taki dokument – w ramach rozliczenia zwrotu podatku z Austrii.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

W Austrii w przeciwieństwie do innych krajów wspólne rozliczenie małżonków nie jest możliwe. Dochód małżonka nie ma wpływu na wysokość zwrotu podatku. Możliwe jest tylko i wyłącznie doliczenie ulgi podatkowej tzw. Doppelte Haushaltsführung – Familienheimfahrten. Daje one możliwość odliczenia od podatku kosztów dojazdów do domu oraz kosztów związanych z prowadzeniem podwójnego domostwa. Ważne: Odległość z miejsca zamieszkania w Polsce do miejsca pracy w Austrii nie może być mniejsza niż 120 km. Kwota, jaką można odliczyć to 2 931 euro rocznie, lecz nie więcej niż 244,25 euro miesięcznie.

Potrzebna dokumentacja

Aby dokonać rozliczenia należy posiadać:
• Dokument od pracodawcy (L16);
• Zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego EU/EEA;
• Formularze L1 i L1i, które są zamawiane w urzędzie skarbowym w Austrii – zgłoszenie zeznania jest możliwe tylko na oryginalnych, urzędowych formach;
• Formularz K1 – tylko w przypadku, gdy pobierany jest w Austrii zasiłek na dzieci;
• oświadczenie o numerze konta bankowego, na jaki ma zostać dokonany przelew ze zwrotem podatku.

Jakie ulgi podatkowe można odliczyć?

1) Pendlerpauschale – są to np. odliczane koszty dojazdów do pracy (powyżej 20km), jeśli praca znajduje się w miejscu innym niż miejsce zamieszkania (odliczane jest 0,42 euro za każdy km).
2) W przypadku gdy podatnik zarobił około 17 000 euro netto i sam opłacał mieszkanie w Austrii), a do tego można wykazać koszty podróży do Polski (Familienheimfahrten) to może on odzyskać cały nadpłacony podatek.
3) Familienbeihilfe – czyli zasiłek rodzinny. Umożliwia on skorzystanie w rozliczeniu rocznym z następujących ulg: Kinderbetreuungsgeld i Kinderfreibetrag.
4) Odliczenie dla rodzin wielodzietnych – Istnieje również możliwość odliczenia podatkowego, w przypadku posiadania rodziny wielodzietnej, czyli powyżej 3 dzieci. Warunkiem jest dochód roczny nie przekraczający 55 000 euro. Ulga ta pozwala na odliczenie 20 euro miesięcznie na każde dziecko.

Jeśli pracowałeś w Austrii i posiadasz niezbędne dokumenty, możesz starać się o zwrot nadpłaconego tam podatku. Jeśli Twój pracodawca nie przekazał Ci karty podatkowej, możemy ją dla Ciebie pozyskać i dokonać rozliczenia z austriackim urzędem skarbowym – wypełnij formularz, a nasz Konsultant oddzwoni i udzieli Ci bezpłatnej informacji.

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię