Zwrot podatku – co jest prawdą a co nie?

Zwrot podatku z zagranicy to temat bardzo wielu internetowych dyskusji, podczas których prezentowanych jest wiele argumentów, które nie zawsze zgodne są ze stanem faktycznym. 

Wiele informacji przez długi czas obrastało w domysły, przez co obecnie istnieje cała masa mitów, dotyczących zwrotu podatku. Przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych zagadnień związanych ze zwrotem podatku. 

O zwrot podatku mogę ubiegać się tylko wtedy kiedy przebywam za granicą. 

Fałsz. Rozliczenia podatkowego możesz dokonać już będąc w Polsce. W niektórych krajach można ubiegać się o zwrot podatku nawet do 5 lat wstecz. Można to zrobić indywidualnie lub przy pomocy profesjonalnej firmy. Nawet jeśli pracowałeś za granicą kilka lat temu i do tej pory nie rozliczyłeś się z nadpłaconego podatku, możesz to zrobić właśnie teraz.

Każdemu kto pracuje za granicą należy się zwrot podatku.

Fałsz.  Zwrot podatku przysługuje  tym osobom, które były legalnie zatrudnione na terenie obcego kraju. To głównie te osoby mogą ubiegać się o zwrot podatku od zagranicznego fiskusa. Kwota takiego zwrotu zależy od uzyskanego dochodu i podatku pobranego przez pracodawcę.

Mogę ponownie pracować w kraju, z którego otrzymałem już zwrot podatku. 

Prawda. Proces zwrotu podatku  z zagranicy jest bowiem legalny, wynika on z ustanowionego prawa podatkowego danego kraju. Jeśli chcesz dalej pracować z kraju z którego się rozliczałeś – masz taką możliwość ponieważ zwrot nie wpływa negatywnie na dalsze warunku zatrudnienia.

Otrzymałem zwrot podatku z zagranicy, muszę go zapłacić w Polsce. 

Fałsz. Jeśli płaciło się podatki za granicą to w naszym kraju nie ma już obowiązku ich ponownego płacenia. Z czego to wynika? Głównie z podpisanych przez Polskę umów dwustronnych, które dotyczą unikania podwójnego opodatkowania w krajach Unii Europejskiej.

Do rozliczenia podatku wymagane są określone dokumenty. 

Prawda. W każdym kraju obowiązuje nieco inny zestaw dokumentów, które potrzebne są do rozliczenia. Zazwyczaj są to dokumenty, które potwierdzają dochód i zapłacone podatki, które pracownik powinien otrzymać od swojego pracodawcy. Należy również wypełnić deklarację podatkową, której treść zależy od kraju zatrudnienia.

Mogę ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy, nawet jeśli nie posiadam wszystkich wymaganych dokumentów. 

Prawda. Jeśli chcesz ubiegać się o zwrot podatku a nie posiadasz kompletu dokumentów, warto zaufać specjalistom, którzy zajmą się uzyskaniem  wszystkich brakujących formalności.

Na zwrot podatku czeka się nawet pół roku. 

Prawda. Przeciętnie na zwrot podatku za pracę za granicą należy czekać od 2 do 6 miesięcy. Od czego zależy taki długi czas oczekiwania? Głównie od poprawności i kompletności wniosku, który składany jest do urzędy skarbowego. Znaczenie ma również szybkość i sprawność działania jego pracowników. W większości procedur w zagranicznych urzędach skarbowych nie ma jednak określonego czasu, w którym urząd skarbowy ma obowiązek wypłacić zwrot podatku. Często zdarza się, że obligatoryjny jest stały kontakt z urzędem w celu ponaglenia sprawy – dlatego warto skorzystać z pośrednictwa profesjonalnej firmy, która ma dostęp do monitorowania sprawy.

Banner Promocyjny

Opineo.pl

Opinie o nas

Nick: Paweł, dodano: 25 kwietnia 2017 | 11:23
firma: Euro-Tax.pl
Ocena: 0/0/0/0/1 Czy skorzystał(a)by Pan(i) ponownie z usług firmy?Nie. Szczerze nie ...
Przeczytaj opinię